Menu

Att uttrycka sig genom dans

Det finns åtskilliga metoder för att uttrycka sig och förmedla ett budskap. Många tycker att den verbala förmågan är enklast och tillämpar den oftast. Andra använder sig av bilder eller färg och målar, fotar eller skulpterar objekt som har betydel1012f6b4-hiphop01-1se för skaparen och skänker andra glädje, inspiration och motivation.

För vissa handlar det enbart om att få tillgång till fysisk träning och röra på sig på ett mer varierande sätt och socialisera med andra människor, eller kanske rent av hitta en livspartner. Då är dansevenemang en ganska säker källa, eftersom båda könen brukar lockas dit. Genom dansen och musiken kan man hitta gemenskap och visa intresse för varandra.

Dans som terapi

En stor del människor finner en lättnad i att röra på kroppen för att få ur sig både känslor och energi. Det kan enbart vara för att visa upp sig för allmänheten i form av dansuppvisningar eller för sin egen skull genom att ta lektioner eller öva hemma framför spegeln. Dans har en oerhörd genomslagskraft och kan få den mest tystlåtne eller introverta människan att befria sina sinnen.

Att dessutom få röra sig till musik kan vara en lisa för själen, eftersom man både släpper på sina hämningar och sätter kropp och muskler i rörelse, vilket är hälsofrämjande, samtidigt som ens innersta väsen får chans att föra en slags talan. Därför förekommer inte sällan dans i form av terapi, eftersom man inte tvingas till att prata, utan istället kan uttrycka sig i sin egen takt och på det sättet man vill. För en del som lider av trauman, kan denna terapimetod vara underbart befriande och ge utlopp för allt möjligt.

I övriga dansuppvisningar, har man för det mesta tagit hjälp av en koreograf men dansarna själva uttrycker sig olika till samma koreografi, eftersom musiken och handlingen betyder olika saker för varje enskild individ. Därför kan danspedagogerna och koreograferna ha större eller mindre utmaningar med olika dansare, då alla upplevelser är annorlunda. Då krävs det att man som lärare är en skicklig pedagog som kan tampas med utmaningarna, samtidigt som man ser till varje enskild människas tillgångar.