Menu

Dans inom psykoterapin

Tillsammans med bild- och musikterapin, räknas dansterapin som en konstnärlig terapimetod. Idag kan man t.o.m. utbilda sig i dansterapi på Danshögskolan, där man även får en grundutbildning inom psykoterapin. För att få tillgång till dansterapi, kan man både söka privat eller inom Landstingens verksamheter, som bedrivs både för vuxna och barn.

Vad innebär dansterapi?

Dansterapi är en rörelsekommunikation där man rör sig utan koreografi, med eller utan musik. Inga förkunskaper behövs således. Man kan dansa enskilt eller i grupp och det kan ge utlopp både för positiva och negativa känslor.

När kan dansdance-therapy-big-size användas?

Att använda alla sorter av konstnärliga terapier, har blivit mer och mer populärt den senare tiden. Många tycker inte att det hjälper enbart att sitta och prata med någon, utan man vill känna att man inkluderar hela kroppen samtidigt som själen även har en central plats. En del kan också ha starka trauman eller kanske är döva eller stumma. Då är det förträffligt att kunna använda rörelsekommunikation som hjälpmedel istället. Metoden uppkom i USA efter andra världskriget, efter att soldater hade bevittnat fruktansvärda saker. Genom fria rörelser satte man “ord” på sina känslor. Det var också så den moderna dansen fick sitt genombrott.

Dansterapi för barn

Dansterapi fungerar även mycket bra på barn med diagnoser eller trauman som inte kan eller vill uttrycka sig, och genom att analysera deras rörelsemönster via dans eller lek, liksom vid bildterapin, titta på deras teckningar, kan psykologen se på ett ungefär vad barnet känner och tänker. Metoden måste naturligtvis tillämpas med andra terapier och kombineras med föräldrarsamtal och dylikt. Att överanalysera och bilda alltför starka uppfattningar kan tyvärr, trots utbildning, vara en av psykologens främsta svagheter.

Inom fysisk rehabilitering

Dansterapi kan också användas inom rehabilitering både psykiskt och fysiskt. Att röra på sig efter en kroppsskada är viktigt för återhämtning och genom att sträcka ut och tänja musklerna, kommer genomblödningen igång, liksom läkeprocessen som påskyndas. Kroppen är en komplicerad organism som kan ge dubbel läkning om både de mentala och kroppsliga funktionerna bearbetas. Mår man bra i kroppen, mår man generellt bra i själen och vice versa.