Menu

Om oss

Människan har använt kroppen för att uttrycka sig sedan hon var ett djur. Även djuren själva använder danser eller gester för att fånga sin tilltänkta partners uppmärksamhet och för att visa upp sig från sin bästa sida. Men sedan människan var en primat, har naturligtvis sättet att förmedla budskap även utvecklats och idag använder man oräkneliga metoder, dels för att formulera sig verbalt eller kroppsligt och dels för att vidarebefordra det man vill säga till omgivningen. Detta har blivit en del av kulturen sedan urminnes tider, men man har även förstått att det kan bidra till högre kunskap och ökat välbefinnande.02-41

Idag är detta ett hett ämne när vardagsstressen tar allt mer energi och kraven och måstena är många. Då är det många som söker sig till alternativa metoder för att försöka hitta sitt inre lugn igen.

Den här hemsidan ska handla just om hur man kan kombinera kropp och själ för att åstadkomma en förändring och skapa ett välmående hos varje person, samt vad dans och kroppsspråk innebär och har inneburit för människan så länge hon har levt här på jorden. I artiklarna som följer finner man information om dansgenrer, terapimetoder, yrken som har med dans och personutveckling att göra och vad allt detta ger för slags tillfredsställelse och hur det kan föra människor närmare varandra.

Det ska också ges exempel på utvecklingslära och hur man kan komma tillrätta med sig själv genom att meditera eller uttrycka sig fysiskt, både som gammal och ung. Det är viktigt att man redan som barn lär sig att hantera olika situationer och bejaka sina misstag för att veta hur man går vidare i livet.

Kort och gott har man satt självutvecklingen i fokus.